Tag Archive: pętówka babienica cechy charakterystyczne

Pętówka babienica

Pętówka babienica jest gatunkiem płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych. Gatunek jadowity. Żaba ta zamieszkuje podgórza i wyższe partie gór do 1500m n.p.m. zachodniej Europy (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Portugalia, Hiszpania) oraz północna i zachodnią Szwajcarię. Introdukowana w północnej Anglii. Płaz posiada ciało dość silnie spłaszczone, grzbietobrzusznie. Na prawie całej skórze…
Read more