Tag Archive: piegża samiec

Piegża

Piegża unika dużych kompleksów leśnych. Chętnie zasiedla kępy krzewów w pobliżu polnych dróg, zadrzewienia śródpolne, skraje la­sów, ogrody, sady, cmentarze i parki. Czasem jest bardzo liczna w parkach wielkich miast. Pieśń samca składa się z dwóch części ? bar­dzo cichego…
Read more