Tag Archive: pielęgnicowate

Pyszczak żółtawy

Pyszczak żółtawy ma 11 cm, samce intensywniej ubarwione. Woda: 25-27°C. Trzymać grupowo w akwarium, mającym przynajmniej jedną ciemną część (np. utworzoną przez zwieszające się budowle skalne), w przeciwnym razie ryby się nie wybarwią i pozostaną blade. Podawać urozmaicony pokarm mrożony i żywy, zawierający skorupiaki. Pyszczak żółtawy zamieszkuje toń wodną w pobliżu ciemnych skalistych partii dna jeziora Tanganika. Nie trzymać wspólnie…
Read more

Pielęgniczka czerwonogrzbieta

Pielęgniczka czerwonogrzbieta ma 7 cm, samce większe i barwniejsze. Woda: 23-26°C. Trzymać jednego samca z kilkoma samicami w akwarium częściowo gęsto obsadzonym roślinami, ciemno utrzymanym, z piaszczystym lub drobnożwirowym podłożem i kilkoma małymi grotami. Podawać wszystkie mniejsze rodzaje pokarmu, zwłaszcza drobne skorupiaki. Zamieszkuje płytkie partie kolumbijskich rzek o czarnej wodzie i piaszczystym dnie. Szczelinowiec tworzący haremy. Łączyć z południowoamerykańskimi przypowierzchniowymi…
Read more

Pielęgnica flagowa

Pielęgnica flagowa ma 20 cm, samice mniejsze. Woda: 24-30°C. Trzymać parami w akwarium z wielkolistnymi roślinami i korzeniami, sięgającymi do powierzchni wody. Podawać wszelkie dostępne rodzaje pokarmu. Pielęgnica flagowa to ryba przypowierzchniowa zamieszkująca północną część dorzecza Amazonki, gdzie przebywa w miejscach o czarnej wodzie ze szczątkami drewna lub gęsto zarośniętych. Gatunek tworzący pary, o wylęgu otwartym. Łączyć z innymi spokojnymi…
Read more

Paletka

Paletka ma 18 cm, trudno rozpoznać płeć. Woda: 26-30°C. Trzymać grupowo (6-8 ryb) w akwarium luźno . obsadzonym roślinami, ciemno urządzonym i słabo oświetlonym. Powinny być w nim korzenie ustawione tak, by ryby mogły kryć się wśród nich. Podawać specjalny pokarm (suchy i mrożony) przeznaczony dla paletek i dyskowców. Paletka to spokojna ryba stadna, żywiąca się larwami owadów. Występuje w…
Read more

Muszlowiec wielkooki

Muszlowiec wielkooki może mieć 6 cm, samce znacznie większe. Woda: 25-27°C. Za całe urządzenie akwarium wystarczy warstwa piasku grubości około 6 cm oraz dla każdej z ryb jedna wygotowana muszla ślimaka winniczka. Trzymać jednego samca z jedną (w większych zbiornikach kilkoma) samicą. Pobiera wszystkie rodzaje pokarmu, głównie drobne skorupiaki. Żyje w jeziorze Tanganika. Samiec zajmuje jedną z leżących w piasku…
Read more

Kopik Heckla

Kopik Heckla rośnie do 25 cm, samce większe, z dłuższymi płetwami. Woda: 25-28°C. Trzymać (najlepiej grupę złożoną z 6-8 osobników) w akwarium urozmaiconym korzeniami i kamieniami oraz za- I opatrzonym w rurki szerokości około 15 i długości 30 cm, zaspokajającymi potrzeby życiowe tych ryb. Podawać wysokowartościowy pokarm żywy, mrożony i suchy. Zamieszkuje różne typy wód dorzecza Amazonki. Kopie nory, w…
Read more