Tag Archive: piżmak cechy charakterystyczne

Piżmak

Inne nazwy: piżmoszczur, szczur piżmowy, piżmak amerykański Piżmak jest gatunkiem ziemno-wodnego gryzonia z podrodziny nornikowatych w rodzinie chomikowatych. Do Europy sprowadzony został na początku XX w. z Ameryki Północnej przez księcia Colloredo-Mansfelda jako zwierzę futerkowe. Hodowany na farmach. Cała dzisiejsza europejska populacja dziko żyjących piżmaków pochodzi od kilku osobników, które w 1905 roku…
Read more