Tag Archive: płazy

Żaba moczarowa

Żaba moczarowa jest znacznie rzadziej spotykana w Europie Środkowej niż inne żaby. Obszar jej występowania rozciąga się od Francji, przez Europę Środkową, aż po jezioro Bajkał. Na północy, w Szwecji, spotyka się ją jeszcze poza kołem podbiegunowym. Miejsca, w których można ją spotkać najczęściej, to torfowiska i podmokłe łąki na terenach obfitujących w stawy. Jej występowanie jest obecnie ograniczone do…
Read more

Kumak nizinny

Zasięg rozprzestrzenienia kumaka nizinnego (zwanego też ognistym) rozciąga się od dorzecza Wołgi po Danię. W przeciwieństwie do poprzednio opisanego gatunku występuje on na terenach nizinnych. Zamieszkuje różnego typu zbiorniki wody stojącej, od małych ?oczek wodnych” na moczarach, do wiejskich stawów i jezior. Przez całe lato, zwłaszcza w maju, czerwcu i lipcu, kiedy odbywa gody, od wody niesie się przeciągłe, nosowe…
Read more

Odmieniec jaskiniowy

Ten najbardziej niezwykły z europejskich płazów ogoniastych nie był znany nauce aż do 1875 roku, kiedy to jego okazy znaleziono w jaskini Postojna w Jugosławii. Obecnie znamy około 50 zamieszkiwanych przez odmieńca jaskiń w górach wapiennych wzdłuż wybrzeża Adriatyku i jedno izolowane stanowisko tego płaza we Włoszech. W wodach podziemnych jaskiń w zasadzie nie występują bezkręgowce, zastanawiająca jest więc obecność…
Read more

Traszka górska

Traszka górska zamieszkuje stosunkowo duży obszar w Europie Środkowej. Na zachodzie obszar jej rozprzestrzenienia sięga do Francji. Znaleziono również izolowaną populację w północno-zachodniej Hiszpanii. Spotykana jest także w północnych Włoszech i w części Półwyspu Bałkańskiego. Jej charakterystyczne ubarwienie sprawia, że nie sposób jej pomylić z innymi gatunkami. Ulubionym jej środowiskiem są leśne zbiorniki wodne na terenach pagórkowatych; w rejonach górskich…
Read more

Salamandra plamista

Salamandra plamista jest jednym z największych i najładniej ubarwionych płazów europejskich. Osiąga około 25 cm długości. Na gładkiej powierzchni jej ciała widoczne są liczne otwory będące ujściami gruczołów skórnych. Jad tych gruczołów, a także jaskrawe, żółto-czarne ubarwienie zwierzęcia są środkami obrony przed ewentualnymi napastnikami. Krótkopalczaste kończyny płaza są przystosowane do życia naziemnego. Salamandra plamista, zwierzę o nocnym trybie życia, opuszcza…
Read more