Tag Archive: Podiceps grisegena

Perkoz rdzawoszyi

Perkoz rdzawoszyi jest gatunkiem średniej wielkości wędrownego ptak wodnego z rodziny perkozów. Zamieszkuje środkową i wschodnią Europę, Syberię, Zakaukazie, wybrzeża Morza Aralskiego, północną część Japonii iAmerykę Północną na obszarze od Alaski po Labrador. W Polsce niektóre osobniki również zimują. Zasadniczo wędrówki na krótkie dystanse. Odloty zaczynają się w październiku i trwają przez cały listopad,…
Read more