Tag Archive: Podilymbus podiceps

Perkoz grubodzioby

Perkoz grubodzioby jest gatunkiem niewielkiego ptaka wodnego z rodziny perkozów. Ptak ten zamieszkuje USA i południową część Kanady po Amerykę Południową. W Europie pojawia się sporadycznie od lat 90. XX wieku, wpisany na listę polskiej awifauny w 2000 roku. Objęty ochroną gatunkową ścisłą. Ptak ten preferuje drobne zbiorniki słodkowodne, rzeki i bagna. Zimuje…
Read more