Tag Archive: pokrzewka

Pokrzewka jarzębata

Pokrzewka jarzębata zamieszkuje półotwarte tereny z gęstymi krzewa­mi, zagajnikami lub pasmami zadrzewień na polach, jak również za­drzewione brzegi rzek i jezior oraz skraje lasów. W przeciwieństwie do gatunków pokrewnych: piegży, cierniówki i pokrzewki ogrodowej, unika sąsiedztwa osiedli ludzkich. W porównaniu…
Read more

Pokrzewka czarnołbista

Pokrzewka czarnołbista występuje w Europie, zachodniej Syberii i w Azji Mniejszej, a także na północnym wybrzeżu Afryki. W Polsce jest gatunkiem dość licznym. Ze wszystkich pokrzewek pokrzewka czar­nołbista jest najbardziej typowym ptakiem terenów leśnych. Zasiedla nie tylko lasy liściaste, jak…
Read more

Pokrzewka ogrodowa

Pokrzewka ogrodowa zamieszkuje całą Europę z wyjątkiem obszarów położonych najbardziej na północ i południe. W kierunku wschod­nim obejmuje Kaukaz i zachodnią Syberię. Na całej tej rozległej przestrzeni pokrzewkę ogrodową można spotkać w lasach liściastych i mieszanych z bogatym podszytem, głównie…
Read more