Tag Archive: pokrzewka jarzębata wygląd

Pokrzewka jarzębata

Pokrzewka jarzębata zamieszkuje półotwarte tereny z gęstymi krzewa­mi, zagajnikami lub pasmami zadrzewień na polach, jak również za­drzewione brzegi rzek i jezior oraz skraje lasów. W przeciwieństwie do gatunków pokrewnych: piegży, cierniówki i pokrzewki ogrodowej, unika sąsiedztwa osiedli ludzkich. W porównaniu…
Read more