Tag Archive: pospolita

Straszka pospolita

Inna nazwa: zimówka rudawa Straszka pospolita jest gatunek owada z rzędu ważek należący do podrzędu ważek równoskrzydłych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest pospolita w całym kraju. Zasiedla wszelkiego typu zbiorniki z bujną roślinnością. Owad ten długość ciała osiąga około 37 mm. Rozpiętość skrzydeł straszki pospolitej wynosi około 44 mm.

Wielbłądka pospolita

Wielbłądka pospolita jest gatunkiem owada z rodziny wielbłądkowatych. Jest szeroko rozprzestrzeniony w północnej i środkowej Europie. W Polsce wielbłądka pospolita występuje lokalnie, ale licznie (jest notowana na kilkudziesięciu stanowiskach). Ubarwienie jest brązowo-czarne. Owad ten osiąga długość do około 30 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 25?30 mm. Imagines tego gatunku występują od kwietnia do lipca. Skrzydła wielbłądki pospolitej są bogato żyłkowane.

Osa pospolita

Osa pospolita jest inwazyjnym gatunkiem owada z rodziny osowatych. W większości zasięgu występuje pospolicie. W Europie Środkowej występuje powszechnie od kwietnia do października. W Polsce jest gatunkiem pospolitym. Gatunek ten został introdukowany w Islandii, Nowej Zelandii i Australii. Długość ciała tego owada wynosi około 10?20 mm. Osa pospolita ma charakterystyczne czarno-żółte ubarwienie. Odwłok u nasady jest silnie przewężony. Osa pospolita gniazda buduje w ziemi. Zwykle wykorzystuje nory drobnych ssaków. Osy żywią się nektarem kwiatów, słodkimi sokami…
Read more

Wojsiłka pospolita

Wojsiłka pospolita jest europejskim gatunkiem owada z rzędu wojsiłek, blisko spokrewniony z Panorpa vulgaris (gatunki siostrzane), od której różni się upodobaniami siedliskowymi. Owad ten preferuje środowiska bardziej cieniste i wilgotne ? łąki, zarośla i skraje lasów, a także żywopłoty. W Polsce gatunek ten występujący pospolicie, lecz jego dokładniejsze rozmieszczenie na terenie kraju nie jest dobrze poznane. Można go spotkać w lasach mieszanych, wzdłuż rzek i strumieni. Odżywia…
Read more

Belona pospolita

Inna nazwa: belona Belona pospolita jest gatunkiem morskiej ryby belonokształtnej z rodziny belonowatych. Belona jest poławiana dla smacznego mięsa. Miejscem występowania tej ryby są wody pelagialne wschodniego Oceanu Atlantyckiego i mórz przyległych (Morze Śródziemne, Północne, Bałtyckie i Czarne). Znane są trzy podgatunki belony pospolitej: Belone belone belone ? północno-wschodni Atlantyk; Belone belone acus ? Morze Śródziemne i łączące się z nim wody Atlantyku; Belone belone euxini ? Morze Czarne i Morze Azowskie. Belona pospolita ma ciało…
Read more

Mewa pospolita

Mewa pospolita gnieździ się na północy Eurazji: od Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji, przez całą Europę i Syberię. Występuje również w Ameryce Północnej. W Europie gatunek ten rozszerza swój zasięg: spotyka się go dzisiaj w głębi Polski, Niemiec, Austrii i Francji oraz Szwajcarii. Nie gnieździ się wyłącznie na wybrzeżach mórz, ale również nad jezio­rami śródlądowymi na nizinach i w górach,…
Read more