Tag Archive: pożywienie ścierwnika białego

Ścierwnik biały

Ścierwnik biały jest najmniejszym gatunkiem wśród sępów. Ma ciało długości 68 cm, a rozpiętość skrzydeł 168 cm. Żyje w górach i na otwartych, rozległych przestrzeniach pustyń i półpustyń. Często spotkać go można w osiedlach ludzkich. Żywi się odpadkami pozostawionymi przez…
Read more