Tag Archive: przylepek brodacznik występowanie

Przylepek brodacznik

Jest to motyl z rodziny miernikowcowatych. Jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym. Występuje w wilgotnych borach świerkowych. Nie jest objęty ochroną gatunkową, ale porosty z rodzaju Usnea, na których żyją jego gąsienice, podlegają ścisłej ochronie. Gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Przylepek brodacznik…
Read more