Tag Archive: rogoząb australijski sposób życia

Rogoząb australijski

Inne nazwy: baramunda, barramunda Rogoząb australijski jest najbardziej pierwotnym gatunkiem ryby dwudysznej. To jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny rogozębowatych (Ceratodontidae). Gatunek o niewielkim, lokalnym znaczeniu gospodarczym. Obecnie występuje w rzekach Burnet i Mary ? stan Queenslandw Australii. Rogoząb zasiedla wody stojące i wolno płynące. W okresie suszy, gdy rzeki i…
Read more