Tag Archive: rusałka

Rusałka żałobnik

Rusałka żałobnik to jeden z 75 występujących w Polsce przedstawicieli rodziny rusałkowatych. Jest zaliczany do najładniejszych polskich motyli dziennych. W Polsce jest rozpowszechniony, spotyka się go zwykle pojedynczo. Zasięg występowania gatunku obejmuje prawie całą Europę i Amerykę Północną. Żałobnik rzadko jest obserwowany na kwiatach, gdyż podstawę jego diety stanowią fermentujące owoce i soki wyciekające z uszkodzonych drzew. Osobniki spotykane wiosną po przezimowaniu (sen…
Read more

Rusałka wierzbowiec

Rusałka wierzbowiec jest motylem z rodziny rusałkowatych. W Polsce jest rozpowszechniony, jednak spotykany lokalnie, nigdy w większych grupach. Zamieszkuje prawie całą Europę , Azję Wschodnią i Afrykę Północną. W Polsce gatunek coraz rzadszy, czego przyczyną jest prawdopodobnie nadmierne stosowanie insektycydów w sadach owocowych i wycinanie śródpolnych zadrzewień. Motyl ten występuje w sadach i ogrodach, a także w lasach liściastych i mieszanych, gdzie spotkamy go na leśnych drogach i…
Read more

Rusałka laik

Rusałka laik jest motylem z rodziny rusałkowatych. Można go spotkać w południowej Europie, Azji, Kanadzie i północnej części USA. W Polsce gatunek ten wymarł w latach sześćdziesiątych, w poprzednim stuleciu widywano regularnie migrujące osobniki, natomiast w XIX w. istniała stała populacja. Obecnie najbliższa populacja lęgowa występuje we wschodniej części Ukrainy i w krajach bałkańskich (również tam gatunek uważany jest za rzadki). Rusałka laik żyje w lasach liściastych i mieszanych, szczególnie…
Read more

Rusałka drzewoszek

Rusałka drzewoszek jest motylem z rodziny rusałkowatych, bardzo podobny do rusałki wierzbowca i rusałki pokrzywnika. Motyl ten występuje od Europy Środkowej po Japonię. W Polsce gatunek zdecydowanie rzadki, występujący wyłącznie na nizinach, częściej na wschodzie (lokalnie na Dolnym Śląsku). Lata od lipca do czerwca, z przerwą na sen zimowy, który odbywa w dziuplach, ruderach, na strychach i w piwnicach. W odróżnieniu od wierzbowca gatunek ten woli widne lasy liściaste i mieszane od sadów owocowych….
Read more

Rusałka admirał

Jest to gatunek motyla z rodziny rusałkowatych, obejmujący zasięgiem występowania Palearktykę oraz Amerykę Północną. Jeden z najpiękniejszych motyli polskich. Rozpiętość skrzydeł to około 6 cm. Na przedniej parze czarnych skrzydeł widnieje czerwona, skośna przepaska, na tylnej czerwony pasek brzegowy. Spodnia strona skrzydeł ma brązowo-żółty wzór, co umożliwia motylowi dobre maskowanie się. Rusałkę admirała obserwujemy od maja do października; wydaje 2 pokolenia. Preferuje otwarte przestrzenie…
Read more