Tag Archive: ryby akwariowe

Zagrzebka afrykańska

Zagrzebka afrykańska ma 6 cm, samce barwniejsze i większe. Woda: 23-24°C. W akwarium długości około 60 cm (częściowo gęsto obsadzonym roślinami, słabo oświetlonym i z ciemnym podłożem) można trzymać 3 samce z 3-6 samicami. Podawać pokarm żywy (także rureczniki), mrożony i niekiedy suchy. Zagrzebka afrykańska to wszystkożerca. Zamieszkuje wysychające w porze suchej drobne zbiorniki wodne i strumienie płynące na sawannach…
Read more

Trąbonos

Trąbonos ma 35 cm, samce z wklęsłą płetwą odbytową. Woda: 24-28°C. Trzymać pojedynczo w mniejszych lub grupowo w większych, ciemno utrzymanych akwariach. Karmić wieczorem żywymi dżdżownicami i larwami ochotkowatych. Trąbonos to głównie nocna ryba środkowoafrykańskich rzek o miękkim dnie. Orientuje się w otoczeniu i komunikuje z innymi trąbonosami za pomocą słabego pola elektrycznego. We wzajemnych kontaktach często agresywna. Łączyć tylko…
Read more

Szczupieńczyk sześciopręgi

Szczupieńczyk sześciopręgi ma 10 cm, samce barwniejsze i większe. Woda: 23-28°C. Trzymać jednego samca z kilkoma samicami w niezbyt widnym akwarium z powierzchnią wody częściowo pokrytą roślinami pływającymi lub urozmaiconą korzeniami. Podawać małe owady i ich larwy, ewentualnie także pokarm suchy. Szczupieńczyk sześciopręgi to owadożerna ryba przypowierzchniowa zamieszkująca małe leśne strumienie Kamerunu i Nigerii. Odporna ryba towarzysząca dla afrykańskich pielęgniczek,…
Read more

Pyszczak żółtawy

Pyszczak żółtawy ma 11 cm, samce intensywniej ubarwione. Woda: 25-27°C. Trzymać grupowo w akwarium, mającym przynajmniej jedną ciemną część (np. utworzoną przez zwieszające się budowle skalne), w przeciwnym razie ryby się nie wybarwią i pozostaną blade. Podawać urozmaicony pokarm mrożony i żywy, zawierający skorupiaki. Pyszczak żółtawy zamieszkuje toń wodną w pobliżu ciemnych skalistych partii dna jeziora Tanganika. Nie trzymać wspólnie…
Read more

Płaszczka ognista

Średnica ciała płaszczki ognistej ma co najmniej 60 cm. Kolec jadowy na ogonie grozi niebezpiecznym zranieniem. Samce i samice mają inne płetwy odbytowe. Woda: 27-29°C. Trzymać parami w silnie filtrowanym akwarium z warstwą piachu grubości co najmniej 6 cm. Nie może w nim być żadnych kamieni i prętów grzejnych o ostrych kantach, o które ryby mogłyby się pokaleczyć. Podawać pokarm…
Read more

Pirania czarnoogonowa

Pirania czarnoogonowa ma 28 cm, samce i samice trudno rozróżnić. Uwaga: zęby ma ostre jak noże. Woda: 25-28°C. Należy pozwolić na wyrośnięcie grupie młodych ryb w dużym akwarium z żabienicami, korzeniami i podłożem z drobnego żwiru. Intensywnie karmić rybim mięsem. Do zbiornika z piraniami nie wolno nigdy wkładać gołych rąk. Pirania czarnoogonowa to ryba stadna, żywiąca się zwykle innymi rybami,…
Read more