Tag Archive: sikora czarnogłówka lęgi

Sikora czarnogłówka

Sikora czarnogłówka jest gatunkiem szeroko rozprzestrzenionym. Na terenie Europy i Azji wyróżniono kilka podgatunków. Ameryka Pół­nocna jest zasiedlona przez bardzo podobny gatunek sikory Parus atricapillus, traktowanej przez niektórych autorów jako podgatunek sikory czarnogłówki. Czarnogłówka zamieszkuje bory bagienne wil­gotne i bory…
Read more