Tag Archive: stepowy

Góralek zaroślowy

Inna nazwa: góralek stepowy Góralek zaroślowy jest gatunkiem ssaka z rodziny góralkowatych. Zamieszkuje południowo-wschodnią część Północnej Afryki i Synaj. Osobniki tego gatunku spotykane są w północnych prowincjach Republiki Południowej Afryki, Zimbabwe, zachodnim Mozambiku, Malawi, wschodniej i centralnej Zambii, wschodniej i centralnej Angoli, Namibii, południowo-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, południowej Algerii, Tanzanii, Rwandzie, Burundi, Kenii, Ugandzie, Somalii, Etiopii, Erytrei, południowym Sudanie i północnym Egipcie, wzdłuż wybrzeży Morza Czerwonego. Zasiedla tereny nadmorskie, aż po wysokość 3800 m n.p.m. Ssak ten wybiera…
Read more

Żwirowiec stepowy

Żwirowiec stepowy jest gatunkiem średniego ptaka wędrownego z rodziny żwirowcowatych. Zamieszkuje pas od delty Dunaju, przez Ukrainę po Ałtaj. Zimuje w południowej Afryce. Do Polski zalatuje sporadycznie. Biotopem tego ptaka są suche łąki, step oraz pola uprawne, zawsze w pobliżu wody. Jest to gatunek chroniony. Długość ciała wynosi ok. 17-25 cm, rozpiętość skrzydeł – ok. 52 cm. Żwirowiec stepowy waży ok. 85-110 g. W szacie godowej wierzch ciała oliwkowobrązowy z ceglastym nalotem. Brzuch i kuper białe,…
Read more

Orzeł stepowy

Orzeł stepowy jest gatunkiem dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Zamieszkuje stepy południowo-wschodniej Europy i Azji, od Rumunii do Mongolii. Wędrowny. Ptaki z dalekiego wschodu zimują w Indiach, pozostałe ? w Afryce. Wyjątkowo zalatuje do Polski (obserwowany 14 razy). Dawniej uważano, że orzeł stepowy jest blisko spokrewniony z osiadłym orłem sawannowym (Aquila rapax) i obie formy zaliczano do jednego gatunku. Badania DNA wykazały jednak, że te dwa gatunki nie są ze sobą w ogóle spokrewnione. Ptak ten przebywa…
Read more

Błotniak stepowy

Inne nazwy: błotniak biały, błotniak blady Błotniak stepowy jest gatunkiem dużego ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Zamieszkuje pas eurazjatyckich stepów. Gniazduje we wschodniej Europie i Środkowej Azji. Wędrowny. Zimuje na Bałkanach, Bliskim iDalekim Wschodzie, Indiach i w Afryce. W Polsce pojawia się nieregularnie na przelotach we wszystkich regionach, zwykle bardzo nielicznie. Co roku notuje się od kilku do kilkunastu stwierdzeń tego ptaka, zwykle sporadycznie. Ponieważ nie lęgnie się w kraju…
Read more

Gryziel stepowy

Jest to jeden z trzech gatunków pająków z rodziny gryzielowatych występujących w Polsce. Rozmiarami zbliżony do pozostałych gatunków z tego rodzaju (samce do 9 mm długości, samice do 20 mm). Występuje głównie na nasłonecznionych, skąpo porośniętych stromych zboczach. W Polsce najczęściej spotykany na południowym wschodzie. Gryziel stepowy, podobnie jak wszyscy przedstawiciele gryzielowatych w Polsce, podlega ochronie prawnej. Gryziel ten żywi się owadami…
Read more