Tag Archive: syczek lęgi

Syczek

Syczki zamieszkują południową część Europy. Populacje z północnej części areału lęgowego są wędrowne i spędzają zimę w Afryce na południe od Sahary. Z kolei populacje z południowych krańców Europy są jedynie częściowo wędrowne bądź osiadłe. Niełatwo syczki zaobserwować, gdyż wykazują…
Read more