Tag Archive: szara

Wiewiórka szara

Wiewiórka szara jest gatunkiem ssaka z rodziny wiewiórkowatych. Występuje we wschodniej i środkowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych oraz na południowo-wschodnim obszarze Kanady. Introdukowana we Włoszech, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wiewiórka ta jest gatunkiem inwazyjnym. Poza jej naturalnym obszarem we wschodniej części USA i Kanady, występuje licznie w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech, gdzie została sztucznie…
Read more

Siewka szara

Siewka szara jest gatunkiem średniego ptaka wędrownego z rodziny sieweczkowatych. Zamieszkuje północną część Ameryki Północnej, zimujący w Ameryce od Florydy po Patagonię. Sporadycznie zalatuje do Europy, w tym do Polski. Niegdyś uważano, że siewka szara i bardzo podobna do niej siewka złotawa są podgatunkami tego samego gatunku Pluvialis…
Read more

Ropucha szara

Jest to gatunek płaza, największa z żyjących w Polsce ropuch. U tego gatunku dymorfizm płciowy pod względem wielkości ciała jest najwyraźniej zaznaczony wśród polskich ropuch. Samce ? mniejsze ? osiągają długość 48-97 mm, samice ? większe ? długość 61-125 mm. Ciało tego płaza jest…
Read more