Tag Archive: szlaczkoń torfowiec opis

Szlaczkoń torfowiec

Szlaczkoń torfowiec jest dziennym motylem z rodziny bielinkowatych. Jest to okazały motyl żywiący się nektarem kwiatów. Występuje w środkowej i północnej Europe, umiarkowanych i chłodnych rejonach Azji i Ameryki Północnej. W Polsce występuje na rozproszonych stanowiskach w różnych częściach kraju, częściej spotykany w Polsce północno-wschodniej. Zagrożenie dla gatunku stanowią: melioracje,…
Read more