Tag Archive: wikłacz

Wikłacz baja

Artyzm wikłania bardzo kunszto­wnych gniazd uwieczniono w naz­wie wikłaczy. Należący do nich wróbel zatracił te umiejętności przez samoudomowienie. Dwaj powyżsi przedstawiciele rodziny: ?azjata” i ?afrykanin” nale­żą w tym gronie do największych artystów wśród tkaczy. Obaj two­rzą ogromne stada rozpadające się…
Read more

Wikłacz czerwonodzioby

Wiecowanie na ulicznych drze­wach wielotysięcznych stad wrób­li, czasami podziwiane w naszych miastach, jest tylko słabym przy­kładem możliwości wróblich kuzy­nów, jakimi są afrykańskie wikła­cze. Kilka ich ga­tunków wielomilio­nowymi stadami pustoszy plan­tacje Czar­nego Lądu, bądź obsiada nadwodne szuwary. Najliczebniej- szy spośród nich jest…
Read more