Tag Archive: wygląd skowronka

Skowronek

Ciało skowronka ma długości 18 cm, rozpiętość skrzydeł 36 cm, waży 40 g. Jest mieszkańcem pól uprawnych, pastwisk i suchych łąk, niekiedy też świeżo zalesionych ugorów. Dobrze osłonięte gniazdo buduje na ziemi, wśród niezbyt wysokiej i luźno rosnącej roślinności, jego…
Read more