Tag Archive: występowanie kraski

Kraska

Długość ciała kraski to 32 cm, ciężar 140-190 g. Zamieszkuje tereny, na których znajdują się dziuplaste drzewa w otoczeniu pól i łąk-obrzeża starych lasów, zadrzewienia śródpolne, parki i aleje. Gnieździ się w dziuplach wykutych przez dzięcioła czarnego, na wysokości od…
Read more