Tag Archive: żagnica

Żagnica wielka

Żagnica wielka jest gatunkiem owada z rzędu ważek należący do podrzędu ważek różnoskrzydłych. Owad występujący w Europie północno-wschodniej i środkowej, na wschód do jeziora Bajkał. Szeroko rozprzestrzeniona i pospolita w całym zasięgu swojego występowania. Zasiedla różne typy wód stojących lub wolno płynących (np. sztucznie utworzone kanały lub…
Read more

Żagnica sina

Inne nazwy: żagnica błękitna, żagnica okazała. Żagnica sina jest gatunkiem ważki z rodziny żagnicowatych. Owad występujący wEuropie (z wyjątkiem kilku obszarów Europy Północnej), w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w zachodniej Azji, aż po Syberię. Przebywa wśród gęstej roślinności w pobliżu małych zbiorników wody stojącej, nierzadko przy oczkach wodnych. Dorosłe…
Read more