Tag Archive: zębiełek myszaty wygląd

Zębiełek myszaty

Zębiełek myszaty jest gatunkiem ssaka z rodziny ryjówkowatych. Występuje w zachodniej Europie i Afryce. Preferuje pobrzeża lasów i ogrody. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Wyróżnia się sześć podgatunków zębiełka myszatego: Crocidura russula russula (Hermann, 1780); Crocidura russula cintrae (Miller, 1907); Crocidura russula pulchra (Cabrera, 1907); Crocidura russula yebalensis (Cabrera, 1913); Crocidura russula peta (Montagu & Pickford,…
Read more