Tag Archive: zwierzęta chronione w Polsce

Borodziej próchnik

Borodziej próchnik (Ergates faber) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny kózkowatych. Jest to jeden z największych przedstawicieli kózkowatych występujących w Polsce. Borodziej próchnik ma około 25-60 mm wielkości. Boczny brzeg przedplecza tego owada jest wyciągnięty w karbowaną listewkę. Czułki borodzieja są długie i nie…
Read more

Biegacz złocisty

Biegacz złocisty (Carabus auratus) jest gatunkiem drapieżnego owada z rodziny biegaczowatych z rzędu chrząszczy. Owad ten występuje szeroko w zachodniej oraz środkowej Europie. Przez Polskę przebiega wschodnia granica występowania biegacza. Jest pospolity na północy i północnym zachodzie Polski. Owad ten głównie występuje na polach i łąkach,czasem także…
Read more

Iglica mała

Iglica mała jest gatunkiem ważki z rodziny łątkowatych. Występuje w Europie i Azji. To najmniejsza z europejskich ważek. W Polsce jest gatunkiem rzadkim i zagrożonym. Długość ciała tego owada osiąga około 30 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 29 mm. Imagines latają od maja do…
Read more

Łątka ozdobna

Inna nazwa: łątka turzycowa Łątka ozdobna jest gatunkiem ważki z rodziny łątkowatych. W Polsce jest gatunkiem zanikającym, objętym ścisłą ochroną gatunkową (gatunek krytycznie zagrożony). Długość ciała łątki ozdobnej osiąga około 34 mm. Rozpiętość skrzydeł wynosi około 40 mm. Imagines latają od maja do lipca.

Biegacz granulowany

Biegacz granulowany jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Jest jednym z najpospolitszych dużych biegaczy, które występują w Polsce (objęty ścisłą ochroną gatunkową). Można go spotkać na polach, łąkach i w lasach od nizin aż po wysokie partie gór. W ciągu dnia biegacz granulowany ukrywa się…
Read more

Biegacz gajowy

Biegacz gajowy jest gatunkiem chrząszcza z rodziny biegaczowatych. Występuje w centralnej Europie. Na terenie Polski jest gatunkiem pospolitym (objęty ścisłą ochroną gatunkową). Gatunek ten został wprowadzony także na tereny Ameryki Północnej. Biegacz gajowy zamieszkuje tereny zalesione. Zwykle można go spotkać pod kamieniami oraz opadłymi liśćmi i korą. Występuje…
Read more