Gady

Jaszczurka zielona

Jaszczurka zielona jest gatunkiem jaszczurki z rodziny jaszczurek właściwych. Największa jaszczurka obdarzona kończynami żyjąca w Europie Środkowej. Gatunek nizinny, w górach dochodzi do 2000 m n.p.m. Południowa Europa od Hiszpanii po Dniepr oraz na południowych obszarach środkowej Europy. Północna granica jej zasięgu to równoleżnik 49°N. Jedyne jej stanowisko w okresie…
Read more

Krokodyl gawialowy

Inna nazwa: krokodyl sundajski Krokodyl gawialowy to gatunek krokodyla z grupy Tomistominae. Jest jedynym żyjącym współcześnie przedstawicielem rodzaju Tomistoma i grupy Tomistominae. Tradycyjnie zaliczany do rodziny krokodylowatych (krokodyli właściwych), co wspierają dane morfologiczne, jednak badania molekularne sugerują, że należy do gawiali. Rozwój czaszki Tomistoma schlegelii, kształt całej…
Read more

Krokodyl syjamski

Krokodyl syjamski to gatunek gada z rodziny krokodylowatych (krokodyle właściwe). Pysk stosunkowo szeroki, gładki z kostnym wyrostem za każdym okiem. Obszar występowania tego krokodyla to dawniej cała Południowo-Wschodnia Azja, a obecnie na wolności żyje tylko w Kambodży. Biotop: wzdłuż rzek płynących przez deszczowe lasy oraz…
Read more

Krokodyl kubański

Krokodyl kubański to gatunek gada z rodziny krokodylowatych (krokodyle właściwe). Krótka, szeroka głowa i wysokie kostne zgrubienia za każdym okiem. Palce u nóg są krótkie, pozbawione błon wskazują na gatunek, spędzający więcej czasu na lądzie. Na grzbiecie występuje czarno-żółty nakrapiany wzór i z…
Read more

Krokodyl nowogwinejski

Krokodyl nowogwinejski to gatunek gada z rodziny krokodylowatych (Crocodylidae). Z wyglądu jest podobny do krokodyla syjamskiego, szczególnie młode osobniki. Pysk jest stosunkowo wąski. Ubarwienie ciała brązowawe i szare z ciemnymi paskami na ciele i ogonie, które jest bardziej wyraźne u młodszych osobników. Występowanie: Indonezja, Papua-Nowa Gwinea…
Read more

Krokodyl meksykański

Inna nazwa: krokodyl Moreleta Krokodyl meksykański to gatunek gada z rodziny krokodylowatych (Crocodylidae). Pysk szeroki jak na krokodyla. Ubarwiony podobnie jak krokodyl amerykański, ale ogólnie ciemniejszy. Szaro-brązowy z ciemniejszymi paskami na grzbiecie i ogonie. Tęczówka oka jest srebrzysto-brązowa. Młode są ubarwione jasnożółto z czarnymi…
Read more