Owady

Wonnica piżmówka

Wonnica piżmówka (Aromia moschata) jest owadem z rodziny kózkowatych. Zalicza się do podrzędu chrząszczy wielożernych. Chrząszcz ten występuje w Europie. Rozwój tego owada związany jest z wierzbą, na której larwa żeruje . Zaś imago odżywia się sokami tego drzewa. Jaja są składane do szczelin w pniu,…
Read more

Rzemlik topolowiec

Rzemlik topolowiec (Saperda carcharias) jest owadem z rzędu chrząszczy. Owad ten występuje w lasach całej Europy, Syberii, na Kaukazie, w Korei oraz Chinach. Długość ciała tego chrząszcza wynosi około 20-30 mm. Ciało jest pokryte gęstym, żółtym włosem. Dorosłe osobniki występują od czerwca do sierpnia. Żerują one…
Read more

Rębacz szary

Rębacz szary (Rhagium mordax) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych. Jest gatunkiem eurosyberyjskim. W Polsce jest pospolitym owadem. Można go spotkać w lasach liściastych oraz mieszanych. Jest polifagiem. Chrząszcz ten preferuje drzewostany różnowiekowe. Najczęściej występuje na stanowiskach wilgotnych i ocienionych. Wielkość tego owada wynosi około 13-22 mm. U…
Read more

Dyląż garbarz

Dyląż garbarz (Prionus coriarius) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych. Występuje w całej Europie (w Polsce jest pospolitym owadem). Chrząszcz ten ma około 18 -45 mm wielkości. Boczne brzegi przedplecza posiadają trzy zaostrzone kolce. Pokrywy są skórzaste i pomarszczone. Ponadto są one lekko błyszczące….
Read more

Borodziej próchnik

Borodziej próchnik (Ergates faber) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny kózkowatych. Jest to jeden z największych przedstawicieli kózkowatych występujących w Polsce. Borodziej próchnik ma około 25-60 mm wielkości. Boczny brzeg przedplecza tego owada jest wyciągnięty w karbowaną listewkę. Czułki borodzieja są długie i nie…
Read more

Zgłębiec trzpiennikowaty

Zgłębiec trzpiennikowaty (Rhyssa persuasoria) jest owadem z rodziny gąsieniczników. Dorosłe osobniki osiągają długość około 2,5 – 3 cm. Po odnalezieniu żyjącej pod korą larwy trzpiennika samica przebija korę oraz drewno długim pokładełkiem i składa jajo wewnątrz tej larwy. Pokładełko jest równe długości ciała tego owada (czasem jest nawet…
Read more