Barczatka pierścieniówka

Inne nazwy: barczatka pierścienica, pierścienica nadrzewka.

Jest to owad z rzędu motyli.

Gatunek obejmujący zasięgiem całą palearktyke, ponadto zawleczony do Ameryki Północnej.

Spotykany licznie w całej Polsce w lasach liściastych i mieszanych, ogrodach, sadach i parkach.

Skrzydła o rozpiętości 28-38 mm, u samic żółte, u samców od jasnożółtych do czerwono-brunatnych.

Owady dorosłe można spotkać w lipcu i sierpniu.

Potrafią wyrządzać znaczne szkody w sadach. Ponadto gąsienice można spotkać miedzy innymi na tarninie, brzozie, wierzbach, topolach i lipach.

Samice składają jaja na gałązkach.

Złoża mają charakterystyczny kształt obrączek.

Po przezimowaniu z jaj wylęgają się gąsienice żerujące na wielu gatunkach krzewów i drzew liścistych preferując dęby i drzewa owocowe (w tym jabłoń domową).

Przepoczwarczenie następuje w białych oprzędach ukrytych pomiędzy liśćmi.

Barczatka pierścieniówka

Barczatka pierścieniówka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *