Fałdówka siostrzyczka

Jest to motyl z rodziny niedźwiedziówkowatych. Kremowa ćma występująca w zbiorowiskach, gdzie rosną duże dęby.

W Polsce występuje w całym kraju. Zagrożeniem są niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku, w którym żyje.

Gatunek preferujący środowiska ciepłe. Siedliskiem są sady, parki, lasy mieszane i liściaste związane z dębami i bukami.

Roślinami żywicielskimi są porosty szczególnie na dębie, buku, świerku i drzewach owocowych.

Głowa postaci dorosłej tego motyla jest w kolorze ciemnożółtym o lekkim pomarańczowym zabarwieniem. Oczy czarne, duże wystające czułki cienkie, sięgające prawie do połowy skrzydła przedniego, odchylone na boki. Samce mają czułki grzebykowate i grubsze od samic. Odwłok wydłużony minimalnie wystający za z zarys rozłożonych tylnych skrzydeł, prawie cały szarożółty z lekkim nalotem pomarańczowym, odwłok u samic jest grubszy. Skrzydła o rozpiętości od 26 do 30 mm. Skrzydło przednie wąskie, łopatkowate, jednobarwne, ciemne, pomarańczowożółte,strzępina podobnie ubarwiona. Skrzydło tylne trójkątne zaokrąglone, jaśniejsze od przedniego. Korpus imago pokryty nieznacznie drobnym meszkiem.

Świeżo wyklute gąsienice żerują jesienią na nadrzewnych porostach. Korpus gąsienicy jaskrawo ubarwiony i pokryty stojącymi włoskami zebranymi w kępki.

Fałdówka siostrzyczka

Fałdówka siostrzyczka

Wydaje jedno pokolenie rocznie. Samice składają jaja w czerwcu w miejscach występowania roślin pokarmowych gąsienic. Gąsienice wylęgają się na początku lipca. Przepoczwarczenie odbywa się w kokonie, rozpoczyna się na początku października. Poczwarki zimują w brunatnym oprzędzie na ziemi. Przepoczwarczenie w imago następuje z początkiem maja.

Dorosłe motyle fałdówki siostrzyczki pojawiają się z początkiem maja i łatają do końca czerwca. Latają na suchych, nasłonecznionych stanowiskach nad sadami i na skrajach lasów liściastych. Loty godowe samców odbywają się w ciepłe i bezwietrzne dni.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *