Ochybnica runiówka

Ochybnica runiówka jest w lasach dębowych i mieszanych dość pospolicie spotykany motyl pojawia się od końca sierpnia do października.

Gąsienice początkowo o czarnym ubarwieniu, w miarę rozwoju powstaje u nich jasne uplamienie i po ostatnim linieniu występują dwa typy ubarwienia gąsienic mało do siebie podobnych.

Jedne jasne, szaroróżowe z charakterystycznym rysunkiem na stronie grzbietowej, drugie ciemne, z wyraźnie widocznymi białymi plamkami.

Obydwa typy mają jednak zupełnie podobny rysunek głowy.

Gąsienice po wylęgu żerują na młodych listkach dębów, rzadziej jabłoni, lipy, topoli i innych drzew.

Dorosłe spędzają dzień ukryte w szparach i załamaniach kory drzew, nocą wędrują w kierunku koron na żerowanie.

W ciągu dnia można je zauważyć na korze drzew, odwrócone grzbietem w kierunku szczeliny w ten sposób, że pokazują tylko lewe lub prawe odnóża, trzymając zewnętrzną krawędź kory.

Okres żerowania przypada na maj i czerwiec.

Przepoczwarzenie u tego gatunku następuje w oprzędzie, zbudowanym w ściółce leśnej lub płytko pod ziemią.

 Ochybnica runiówka
Ochybnica runiówka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *