Piętnówka kapustnica

Piętnówka kapustnica to motyl zaliczany do szkodników ogrodów warzywnych gatunek, występujący w stadium motyla od maja do października obserwowany jest w środowiskach łąk, ogrodów, upraw warzywnych i brzegów lasów.

Gąsienice, ubarwione rozmaicie ? od zielonych do czarnozielonych z różowym lub żółtym pasem bocznym żywią się wieloma gatunkami roślin zielnych, ogrodowych i warzyw od lipca do października.

Wykazują skłonności kanibalistyczne.

Przed przepoczwarczeniem zakopują się w ziemi, gdzie zimują w stadium poczwarki.

W stadium młodocianym gąsienice mają barwę zieloną, która utrzymuje się niekiedy do końca stadium gąsienicy.

Zjawisko to można zaobserwować szczególnie u okazów żerujących na roślinach o barwie zielonej jak np. kapusta czy mniszek lekarski.

 Piętnówka kapustnica
Piętnówka kapustnica

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *