Pośnieżek zimowy

Pośnieżek zimowy (Boreus hyemalis) jest europejskim gatunkiem wojsiłki z rodziny pośnieżkowatych.

Stanowiska występowania w Polsce są słabo znane. Występuje w górach oraz na wyżynach południowej i południowo-wschodniej części kraju. Owad ten osiąga 3-4 mm długości.

Pośnieżek zimowy jest aktywny cały rok, zaś największą aktywność zaobserwowano zimą. Od września do kwietnia (przy temperaturze otoczenia blisko 0°C spotykane są na śniegu.

Jaja tego owada składane są przez samicę do gleby wśród mchów (1 lub 2 w jednym miejscu). Jaja rozwijają się 10 dni. W grudniu wykluwają się larwy. W 8-miesięcznym rozwoju larwalnym tego owada wyróżniono cztery stadia rozwojowe. W sierpniu pojawia się poczwarka (w tym celu larwa wygrzebuje specjalną jamkę). Rozwija się ona przez kolejne 4-8 tygodni. W październiku natomiast można już zaobserwować imago. W ciągu kilku dni następuje pełne wybarwienie.

Pośnieżek zimowy

Pośnieżek zimowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *