Rębacz szary

Rębacz szary (Rhagium mordax) jest chrząszczem z rodziny kózkowatych.

Jest gatunkiem eurosyberyjskim. W Polsce jest pospolitym owadem. Można go spotkać w lasach liściastych oraz mieszanych. Jest polifagiem. Chrząszcz ten preferuje drzewostany różnowiekowe. Najczęściej występuje na stanowiskach wilgotnych i ocienionych.

Wielkość tego owada wynosi około 13-22 mm. U samców ostatnie 2-4 człony czułków zachodzą poza tylną krawędź przedplecza, zaś u samic jedynie ostatnie.

Rębacz szary wybiera przede wszystkim obumierające albo martwe drzewa. Samica składa jaja w szczelinach kory. Larwy drążą chodniki pomiędzy korą a drewnem. Odżywiają się one wewnętrzną warstwą kory, kambium oraz łykiem. Przepoczwarczenie następuje od lipca do września w szerokiej, owalnej kolebce, która znajduję się między korą a drewnem. Krawędź kolebki jest otoczona przez pierścień biało-brunatnych trocinek.

Rębacz szary

Rębacz szary

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *