Wołek zbożowy

Wołek zbożowy

Wołek zbożowy (Sitophilus granarius, Sitophila granaria, Calandra granaria) jest owadem z rzędu chrząszczy.

Może mieć do 5 mm długości. Jest barwy czarnej. Przedplecze oraz pokrywy skrzydłowe są punktowane. Owad ten nie posiada skrzydeł błoniastych.

Wołek zbożowy żeruje na ziarnie zmagazynowanego zboża. Larwy rozwijają się w ziarnie owsa, żyta, pszenicy, ryżu, jęczmienia i kukurydzy. Czasami rozwijają w produktach mącznych (np.makaron i suszony chleb).

Samica przed złożeniem jaja w ziarnie wygryza w nim kanalik, w którym umieszcza jajo i zasklepia kanalik specjalną wydzieliną. Do jednego ziarna zboża zazwyczaj składa 1 jajo. W ciągu życia samica składa średnio do 150 jaj.

Po około 8-10 dniach z jaja wykluwa się larwa, która żeruje blisko 40 dni. Następnie przepoczwarza się. Dorosły osobnik żeruje w ziarnie kilka dni i opuszcza je przez wygryziony otwór.

Wołek zbożowy

Wołek zbożowy

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *