Tygrzyk paskowany

Samica tygrzyka jest jednym z najdłuższych europejskich pająków – osiąga długość 2 cm. Samce są niepozorne i mają zaledwie kilka mi­limetrów długości. Pająki te odznaczają się dość dużym, srebrzystym lub złotawym odwłokiem z czarnymi poprzecznymi paskami.

Tygrzyki paskowane należą do rodziny krzyżakowatych. Są to średniej lub dużej wielkości pająki wyróżniające się masywnymi odwłokami, sto­sunkowo cienkimi i długimi nogami oraz charakterystycznym ubar­wieniem odwłoka. Krzyżakowate rozpinają swoje sieci w miejscach częstego występowania owadów, przy czym miejsca takie odnajdują metodą prób i błędów. Sieci ustawione są jednopłaszczyznowo, o spi­ralnej nici łownej i schodzących się w środku promieniach wzmacnia­jących.

Tygrzyki wzmacniają je dodatkowo charakterystyczna, piono­wą, przebiegającą zygzakowato białą nicią. Pomimo codziennego od­nawiania sieci, jej liczba promieni, skrętów lepkiej spirali łownej oraz zygzakowatego wzmocnienia pozostają nie zmienione. Często pająki zjadają starą sieć, zanim wybudują nową, czyli wykorzystują materiał odzyskany ze starych sieci. Budowa nowej trwa zaledwie 40-50 mi­nut.

W ciągu dnia pająki czyhają na zdobycz, siedząc na środku pa­jęczyny z rozstawionymi nogami, głową do dołu. Podczas deszczowej pogody oraz nocą chowają się w jakiejś szparze, np. w pęknięciu ko­ry, zawsze połączone nićmi sygnalizacyjnymi z siecią, aby natych­miast zareagować, kiedy wpadnie do niej zdobycz.

Tygrzyki rozpina­ją swoje sieci wśród wysokich ziół i krzewów nad brzegami strumie­ni, w miejscach dobrze nasłonecznionych. Żyją przez dwa sezony let­nie. Młode pająki wiosną opuszczają kokony jajowe i do jesieni osią­gają wielkość kilku milimetrów. Zimują w zwiniętych liściach lub pod korą, po czym pokazują się na wiosnę i budują stale tak samo skonstruowane, lecz coraz większe sieci. Pod koniec lata pająki osiągają dojrzałość płciową, jesienią samice składają jaja, które osłaniają kuli­stymi kokonami z pajęczyny i umieszczają w możliwie dobrze ukrytych miejscach. Po złożeniu jaj dorosłe pająki giną przed nadej­ściem zimy.

W Polsce tygrzyki spotykane są dość rzadko (głównie na zachodzie i południowym wschodzie kraju).

Tygrzyk paskowany

Tygrzyk paskowany

1 Comment

  1. elasc

    Piękny pająk. Można go już spotkać na północnym wschodzie Polski. Dwie takie samice zamieszkały na mojej rabacie. Mieszkam na Warmii, tak więc maszerują na północ. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście są pod ochroną.
    elasc

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *