Bekaśnica

Bekaśnica to jedyny przedstawiciel tej rodziny.

Długość ciała 58-70 cm.

Wyglądem zewnętrznym przypomina bardzo dużego chruściela. Lekko zagięty, długi dziób jest dwubocznie spłaszczony, szyja wysmukła, długie nogi i długie palce, skrzydła bardzo szerokie. Upierzenie połyskujące, brązowooliwkowe, na głowie, szyi i wierzchu tułowia występują podłużne, białe kreski.

Brak dymorfizmu płciowego.

Zamieszkuje zalesione bagna z bujną wegetacją, a w niektórych rejonach zajmuje również suche zarośla.

Prawie wyłącznym pokarmem są duże ślimaki, głównie z rodzaju Pomacea. Żeruje zarówno w dzień, jak i nocą.

Gniazdo zakłada na ziemi lub w krzewie na niewielkiej wysokości. Składa 4-8 jaj. Wysiadują oboje rodzice. Zagniazdownik.

Występuje na kontynencie amerykańskim od Georgii i Florydy po środkową Argentynę, a także na wyspach Morza Karaibskiego.

 Bekaśnica
Bekaśnica

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *