Biegus zmienny

Biegus zmienny zamieszkuje szeroki pas wybrzeży północnoeuropej- skich, północnoazjatyckich i Ameryki Płn. Gnieździ się przede wszystkim w tundrze i na Wyspach Brytyjskich oraz w bardziej na południe położo­nych częściach Europy. Na gniazdowanie wybiera podmokłe łąki, ale w Skan­dynawii można go spotkać w górach, w piętrze alpejskim.

Na tereny lęgo­we powraca od końca marca do maja. Zaraz po powrocie samiec zaczyna się nad wybranym rewirem kręcić w nierównym locie lub siada na jakimś podwyższeniu i zaczyna niskie trele. Od czasu do czasu zrywa się do pionowego lotu i spada z powrotem. Przygotowuje on parę gniazd dla swej towarzyszki życia, z których ona wybiera najlepsze i wyściela je trawą, mchem i liśćmi.

Gniazdo jest dobrze schowane wśród roślin. Zniesienie li­czy normalnie 4 jaja bardzo rozmaicie ubarwione. Wysiadują je oboje ro­dzice przez 20?23 dni, oboje też zajmują się pisklętami. Często obserwo­wano ?adoptowanie” piskląt obcych przez ptaki mające już własne potomstwo, jak również przez takie, które są go pozbawione. Zdarza się również, że samica porzuca przedwcześnie swe młode i odlatuje nie czeka­jąc na nie.

Odloty rozpoczynają się od końca lipca i ciągną do października. Na Wyspach Brytyjskich biegus zmienny jest osiadły. Inne populacje zi­mują nad Morzem Śródziemnym lub w Afryce równikowej. Zbierają się tam ogromne stada, liczące tysiące ptaków. Biegus zmienny żywi się drob­nymi bezkręgowcami, zjada też zielone części roślin.

Biegus zmienny jest wielkości szpaka. Ma lekko zakrzywiony ku dołowi dziób, który jest dłuższy od głowy. W upierzeniu godowym samiec i samica mają grzbiet rudobrązowy, usiany ciemnobrązowymi kropkami. Na białym brzuchu znajduje się duża czarna plama, utrzymująca się aż do jesieni. Upierzenie spoczynkowe jest szarobrązowe, z ciemniejszymi plamkami na grzbiecie, na brzuchu białe w ciemne podłużne prążki.

W locie widoczny jest biały pas przez skrzydła i białe obrzeżenie kupra. Sterówki są szarobrązowe, białe u nasady; środkowa para piór jest nieco dłuższa. Stada biegusów niekiedy wykonują w locie gwałtowne zwroty. Młode mają brzuchy szarożółte, podłużnie prążkowane z przodu, poprzecznie ? z tyłu. Puch piskląt jest jasnożółty z czarnymi pasami i rzędami jasnych kropek. Zaniepokojone lub w locie ptaki te wydają klekoczące ?tirr” podczas toków chrapliwe ?trur ur ir”.

Biegus zmienny

Biegus zmienny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *