Czapla modronosa

Czapla modronosa (Ardeola ralloides) jest gatunkiem średniego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae).

Zamieszkuje południową Europę, Bliski Wschód, Iran, Afganistan i Pakistan, Afrykę i Madagaskar.

Ptak ten preferuje bagniste brzegi rzek i jezior, trzcinowiska i pola ryżowe.

Czapla modronosa jest objęta ochroną gatunkową ścisłą.

Długość ciała tej czapli wynosi ok. 45-47 cm, rozpiętość skrzydeł 80-90 cm.

Masa ciała wynosi ok. 230 – 370 g.

Jest to czapla o krępej sylwetce, upierzeniu płowożółtym, białych skrzydłach, brzuchu i ogonie, na głowie ciemniejszy czub.

W okrsie godowym dziób niebieski, nogi czerwone.

Osobniki młodociane ciemniejsze, z ciemnym, podłużnym prążkowaniem.

Pożywieniem tego ptaka są drobne zwierzęta.

Szczególnie aktywna o zmierzchu i w nocy.

Czapla modronosa gniazdo zakłada na krzewach i drzewach, tworząc duże kolonie często wraz z innymi gatunkami czapli.

Gniazdo jest lepiej ukryte niż u pozostałych członków rodziny.

W ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu – czerwcu (w Afryce podczas pory deszczowej) 4 do 6 jaj o średnich wymiarach 38,2 x 28,9.

Jaja wysiadywane są przez okres 22-24 dni przez obydwoje rodziców.

Pisklęta opuszczają gniazdo po 35 dniach, ale usamodzielniają się po 45 dniach.

Czapla modronosa

Czapla modronosa

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *