Długoszpon krasnoczoły

Ptak ten ma najdłuższe palce wśród wszystkich ptaków.

W rzędzie siewkowatych wy­odrębniono 7 gatunków w ma­łą, zwartą rodzinę długoszponów, obecną w ciepłych krajach na ca­łym świecie prócz Europy i Ame­ryki Północnej.

Wyróżnikiem ich zacho­wań jest spę­dzanie pra­wie całego życia na szerokich, pływających liściach roślin wodnych, a wyróżnikiem postaci – nieproporcjonalnie dłu­gie palce.

Amerykański przedstawiciel tej grupy, którym jest nasz bohater, ma wszystkie cztery palce stopy bardzo wąskie w zestawieniu z ich długością, przekraczającą połowę długości ciała ptaka.

Tak zadzi­wiające stopy służą też do pływa­nia, gdyż zagrożony długoszpon nurkuje, w toni zaczepia się noga­mi o wodorosty, a nad powierzch­nię wystawia jedynie dziób, aby móc oddychać.

W tym gatunku – przeciwnie niż u większości ptaków – o partnerów zabiegają pod­czas godów samice, za­żarcie współzawodnicząc między sobą. Wysia­dywaniem jaj i wy­chowem potomstwa zajmuje się samiec.

Dzięki rozłożeniu ciężaru ciała na dużą powierzchnię długoszpon może żerować, biegając lekko po liściach grzybieni.

Długoszpon krasnoczoły

Długoszpon krasnoczoły


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *