Dzierlatka

Dzierlatka występuje niemal w całej Europie, w kierunku północnym po południową Skandynawię, w środkowej i południowej Azji i w północnej Afryce.

Ostatnio w wielu miejscach Europy jej liczebność zmniejszyła się. Uważa się, że dzierlatka pochodzi z azjatyckich ste­pów, skąd rozprzestrzeniła się na teren Europy wraz z rozwojem rol­nictwa. W Europie spotykano ją już w XIV wieku. Dzierlatka jest typowym ptakiem osiadłym.

Dzierlatka jest mało płochliwa, odlatuje najczęściej tylko na kilka metrów od człowieka, jeśli się do niej zbliża. W odróżnieniu od wielu innych ptaków śpiewających dzierlatki pozostają w parach przez całą zimę.

Na wiosnę, głównie w marcu, zajmują teryto­ria lęgowe. Typowymi dla dzierlatki miejscami lęgowymi są tereny ruderalne w miastach i na ich obrzeżach ? wysypiska śmieci, parcele budowlane, nasypy kolejowe, czasami ugory i pola uprawne.

Ptak ten wypro­wadzają zwykle dwa lęgi, od kwietnia do czerwca. Samica w asyście samca buduje gniazdo z źdźbeł traw, korzeni i liści (czasem z dodat­kiem włosia) w zagłębieniu ziemi. Samica sama wysiaduje 3?5 jaj (podobnych do jaj skowronka polnego, lecz wyraźniej plamkowanych) przez 13 ? 15 dni.

Pisklęta opuszczają gniazdo po 9?10 dniach, chociaż ciągle jeszcze są niezdolne do lotu i ukrywają się w pobliżu gniazda. Po 14 dniach potrafią kąpać się w piasku, tak jak skowronek polny, a po 20 dniach dobrze latają.

Rodzice żywią je prawie wyłą­cznie owadami i dżdżownicami. Dorosłe ptaki odżywiają się zarówno owadami, jak i pokarmem pochodzenia roślinnego ? nasionami lub zielonymi częściami roślin.

Dzierlatka bardzo przypomina skowronka polnego, zarówno pod względem wymiarów, jak i barw. Różni się od niego kształtem czubka na głowie.

Samica jest podobna do samca. Osobniki młode mają bardziej plamiste upierzenie i mniejszy czubek.

Samiec zwykle śpiewa na ziemi, w miejscu dogodnym do obserwacji, jak gruda ziemi lub stos kamieni. Często śpiewa w locie. Startuje ukośnie, lecąc nad miejscem gniazdowania chwiejnym, ?miękkim” lotem, często oddala się znacznie od gniazda.

Zwykle zatacza koło i ląduje stopniowo, zwykle również na podwyższonym miejscu. Średni czas trwania śpiewu w locie jest krótszy niż śpiew skowronka polnego i zwykle wynosi około 1 minuty. Interesującą cechą dzierlatki jest jej zdolność do naśladowania głosów innych ptaków.

Dzierlatka

Dzierlatka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *