Jerzyk

Jerzyk uważany jest często za dużą jaskółkę. Oba te gatunki są wprawdzie do siebie podobne, ale wcale nie spokrewnione, jerzyki należą bowiem do innego rzędu. Ten typowy ptak wędrowny przebywa w swojej ojczyźnie jedynie w okresie potrzebnym mu do wyprowadzenia młodych. Jerzyk większą część swego życia spędza w powietrzu. Podejmuje nie tylko wędrówki sezonowe, tj. odloty w jesieni do zimowisk i przyloty wiosną do lęgowisk, ale udaje się na nieregularne, zależne od pogody, wędrówki pośrednie. Jerzyki odżywiają się bowiem najmniejszymi żyjącymi w powietrzu owadami, których występowanie w dużym stopniu zależy od pogody. W niskich temperaturach lub przy utrzymującym się przez dłuższy czas deszczu, ilość tego ?planktonu powietrznego” prawie całkiem zanika i ptakom brakuje pożywienia. Jerzyki potrafią przewidywać zmianę pogody i wcześniej przenoszą się w inne miejsca. Młode ptaki ograniczają wówczas swoją aktywność życiową i mogą do 3 tygodni nie pobierać pokarmu.

Jeśli jerzyk przypadkowo spadnie na płaski teren, to tylko z ogromnym wysiłkiem udaje mu się z powrotem poderwać do góry. Gniazda budują jerzyki pod dachami wysokich budynków, w szczelinach skalnych, a nawet w budkach dla szpaków. Jerzyki pochodzące z Europy i większa ich część żyjąca w Azji zimują w Afryce na terenie leżącym na południe od Sahary. W końcu lata przeciągają najpierw w kierunku południowo-zachodnim przez Saharę Zachodnią, a następnie skręcają ku południowemu wschodowi, omijając strefę sawann leśnych. Ptaki gniazdujące w Azji Wschodniej wędrują również do Afryki zajmując tam suche tereny na jej południowym cyplu.

Upierzenie jerzyka jest szaroczarne z jasną plamą na podgardlu; w locie skrzydła przybierają kształt sierpa. Pożywieniem są owady latające. Biotop jerzyka stanowią tereny skaliste, w sąsiedztwie domostw ludzkich. Areał lęgowy to Europa, z wyjątkiem obszarów leżących powyżej koła podbiegunowego, niektóre części Azji i północnej Afryki.

Okres lęgów przypada na miesiące maj-czerwiec. Miejsce zimowania to obszar na południe od Sahary, sięgający do Afryki Południowej. Okres wędrówek: sierpień-wrzesień i kwiecień-maj. Forma wędrówki: wędrowny.

 Jerzyk
Jerzyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *