Kulczyk

Ulubionym środowiskiem kulczyka są tereny otwarte z rozproszony­mi drzewami, zadrzewieniami oraz zarośnięte brzegi wód. Można go spotkać również na skrajach lasów. Często występuje w parkach, na cmentarzach i w ogrodach.

Kulczyk przylatuje w kwietniu. Okres lęgowy trwa od maja do lipca. Niektóre pary wyprowadzają dwa lęgi w roku. Sam­ce po przylocie w końcu marca i w kwietniu zaczynają energicznie śpiewać z podwyższonego miejsca, siedząc na drutach telegraficznych lub na wierzchołku drzewa.

Samiec jest bardzo wytrwałym śpiewa­kiem. Podczas śpiewu kołysze się na prawo i lewo. Często śpiewa w czasie lotu godowego, przypominającego trzepocący lot nietoperza.

Po zakończeniu zalotów samica wyszukuje odpowiednie miejsce na drzewie lub krzewie i buduje zgrabne gniazdo z delikatnych korzon­ków, źdźbeł, kory i porostów. Wyściela je włóknami roślinnymi, wło­siem i piórami. Składa 4?5 małych niebieskawych jaj z niewielką liczbą rdzawoczerwonych plam. Wysiaduje przez 13 dni. Pisklęta kar­mione są przez oboje rodziców i, co jest niespotykane u innych wróblowatych, nie połykają ani nie wynoszą odchodów, lecz pozosta­wiają je na krawędzi gniazda. Jest to charakterystyczna cecha gniazda kulczyka. Pisklęta opuszczają gniazdo po 14?16 dniach. Jest ptakiem częściowo osiadłym.

We wrześniu kulczyki gromadzą się w stada ra­zem z innymi ziarnojadami i wyszukują nasiona chwastów ? ich ulu­biony pokarm. Zjadają również nasiona brzozy i olchy. Kulczyki odlatują we wrześniu i październiku. Niektóre osobniki sporadycznie pozostają w Europie Środkowej aż do listopada, a w rzadkich przy­padkach zimują. Populacje z Europy Południowej są osiadłe.

Kulczyk jest małym ptakiem z krótkim, stożkowatym dziobem. Samiec ma jasnożółte czoło, pierś i kuper. Czubek głowy, plecy i ramiona są żółtozielone, z długimi ciemnobrązowymi paskami, skrzydła zaś i sterówki ciemnobrązowe. Żółte ubarwienie samicy jest nie tak jasne, a spód strychowany od podgardla w dół. Młode są brązowawe, gęsto strychowane i nie mają żółtego kupra.

Wnętrze paszczy ma lśniącą, czerwoną barwę, a brzegi są żółtobiałe. Kulczyk zamieszkiwał rejon śródziemnomorski, tzn. północną Afrykę, południową Europę i Azję Mniejszą. Na początku XIX wieku zaczął się rozprzestrzeniać przez Alpy w kierunku północnym. W ten sposób zasiedlił południe Skandynawii, Litwy, Łotwy i Estonii oraz dotarł do Wielkiej Brytanii. Jego ekspansja w kierunku wschodnim jest wolniejsza ? rzadko można go spotkać w Rumunii i ledwo osiąga południowo-zachodnią granicę Ukrainy.

W Polsce jest nielicznym lub średnio licznym gatunkiem lęgowym.

Kulczyk

Kulczyk

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *