Kureczka nakrapiana (kropiatka)

Ciało kureczki nakrapianej ma długość 22 cm, a skrzydła rozpiętość 38 cm.

Jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym – w Polsce, w zależności od zmian poziomu wód na rozlewiskach, żyje od 1000 do 2500 par – najwięcej osobników na Podlasiu.

Głównymi przyczynami wymierania tego gatunku są melioracje terenów bagiennych i zalewowych, wypalanie szuwarów oraz dewastacja i zabudowa brzegów zbiorników wodnych.

Kureczkę nakrapianą spotkać można w płytkich, zarastających trzcina zbiornikach wodnych w pobliżu wilgotnych łąk, na obszarach zalewowych, starorzeczach i bagnach w dolinach rzek.

Żywi się owadami, mięczakami i innymi drobnymi zwierzętami, a także nasionami i zielonymi częściami roślin. Gniazdo zakłada wśród trzcin – na ziemi lub w kępie roślin.

Gatunek ten zamieszkuje cieplejsze i umiarkowane rejony Europy i południowo-zachodnią Azję. Zimuje w południowej Europie, Afryce i Indiach.

 Kureczka nakrapiana (kropiatka)
Kureczka nakrapiana (kropiatka)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *