Kwiczoł

Kwiczoł zamieszkuje głównie północną i środkową Europę oraz Sy­berię. Interesujące jest to, że ostatnio zasięg kwiczoła przesunął się w kierunku zachodnim i południowym. W zachodniej części Polski jest gatunkiem bardzo nielicznym, natomiast na wschodzie średnio licz­nym.

Kwiczoł zasiedla tarasy zalewowe dużych rzek, obrzeża stawów, stare parki, zadrzewienia śródpolne oraz skraje lasów, szczególnie chętnie gnieździ się w pobliżu wilgotnych łąk. Nie zamieszkuje zwar­tych lasów.

Głos ostrzegawczy kwiczoła brzmi ?czak-czak-czak” i jest bardzo charakterystyczną cechą tego gatunku.

Przylatuje w marcu i kwietniu. Okres lęgowy trwa od kwietnia do czerwca. Na obszarach wysuniętych bardziej na południe pary wyprowadzają dwa lęgi, a na północy tylko jeden lęg w roku. Kwiczoł w przeciwieństwie do innych drozdów często gnieździ się w koloniach. Chociaż niektóre pary za­kładają gniazdo osobno, najczęściej spotyka się kolonie, składające się nawet z 30?40 par. Samica wysiaduje 4?6 jaj, które są nie do odróżnienia od jaj kosa. W 13 ?14 dni później oboje rodzice rozpo­czynają karmienie młodych, które trwa 13 ? 15 dni. Młode są karmio­ne przez dalsze 2 tygodnie poza gniazdem.

Dieta składa się zarówno z pokarmu zwierzęcego, jak i roślinnego. W zimie stada kwiczołów żywią się głównie dojrzałą jarzębiną i innymi owocami. Jest ptakiem częściowo osiadłym. Odlatuje na zimowiska w październiku i listopa­dzie. Ptaki z północy i niektóre ze środkowej Europy odlatują głów­nie na zachód i południe. W przeszłości polowano na kwiczoły, a ich mięso było wysoko cenione.

W przeciwieństwie do innych drozdów kwiczoł jest ptakiem stosunkowo barwnie upierzonym. Najbardziej charakterystyczną cechą jego upierzenia jest łupkowoszara głowa i kuper, które kontrastują z brązowym grzbietem i czarnymi sterówkami. Pierś jest rdzawożółta, ciemno prążkowana, brzuch jaśniejszy, słabo plamkowany. Skrzydła są białe od spodu.

Samica jest ubarwiona podobnie, natomiast młode są bardziej matowe, a z wierzchu jednolicie brązowe. Gniazdo kwiczoła przypomina gniazdo kosa. Zewnętrzna warstwa zbudowana jest z suchej trawy i liści, środkowa, z iłu i gliny z domieszką piasku, szybko zasycha i twardnieje. Wyściółkę gniazda stanowi delikatna trawa.

Kwiczoł

Kwiczoł

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *