Łyska

Łyska to najpospolitszy ptak wodny w parkach, na stawach i kanałach. Gatunek częściowo wędrowny.

Krępej budowy chruściel (36-38 cm). Upierzenie jednolicie czarne, biały dziób i biała płytka czołowa. Palce zaopatrzone w płatki skórne po obu stronach.

Występuje w Europie z wyjątkiem Islandii i dużej części Skandynawii.

Odzywa się twardym, ostrym ?pix” lub ?kouk”, albo szczekliwym ?keu”.

Środowiskiem tego ptaka są jeziora, stawy, zbiorniki zaporowe, rzeki; często w parkach, także w miastach.

1 lęg w roku (kwiecień do lipca). Duże gniazdo z suchych części roślin wodnych jest zwykle dobrze ukryte w roślinności przybrzeżnej, na niezbyt głębokiej wodzie. Jaja (5-10) białawe, ciemnordzawo nakrapiane, 23?24 dni wysiadywane przez samca i samicę. Młode uzyskują lotność w wieku około 8 tygodni.

Pożywieniem są rośliny wodne, młode pędy trzcin i pałek, trawa, drobne bezkręgowce i pokarm otrzymywany od ludzi. Chętnie żeruje na lądzie.

 Łyska
Łyska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *