Muchówka białoszyja

Muchołówka białoszyja wymaga cieplejszego klimatu niż muchołów­ka żałobna i w związku z tym zamieszkuje środkową i południowo- wschodnią Europę oraz najbardziej na południowy zachód wysunięte części Azji.

W Polsce występuje bardzo nielicznie, tylko w południo­wej i wschodniej części kraju. Najliczniejsze populacje stwierdzono w Puszczy Białowieskiej, Niepołomickiej oraz w lasach nad Odrą koło Oławy i Brzegu.

Muchołówka białoszyja żyje w środowisku podo­bnym do tego, które zamieszkuje muchołówka żałobna. Zasiedla zwarte lasy liściaste oraz lasy i bory mieszane. Występuje również w górach, ale niżej niż muchołówka żałobna.

Muchołówka białoszyja, podobnie jak inne muchołówki, porusza się charakterystycznie, po­trząsając ogonem i skrzydłami (często tylko jednym skrzydłem), siada na martwych gałęziach, z których sfruwa, aby łowić owady. Powraca z zimowisk w końcu kwietnia i na początku maja. Okres lęgowy trwa od maja do czerwca. Gniazdo zakłada w dziupli. Równie często zasie­dla skrzynki lęgowe. Może zakładać gniazda również w lasach sosno­wych, jeśli znajdują się tam skrzynki lęgowe. Wkrótce po przylocie samiec wabi samicę do wybranej na gniazdo dziupli nie tylko śpie­wem, lecz także innymi sygnałami, na przykład powtarzającym się przylatywaniem do otworu wejściowego dziupli, rozpościeraniem ogona lub skrzydeł. Terytorium lęgowe nie jest zbyt duże, rozciąga się w promieniu około 50 m od gniazda. Zwyczaje lęgowe odpowiadają prawie dokładnie zwyczajom muchołówki żałobnej. Czasami samce, których lęgi zostały zniszczone, pomagają w karmieniu młodych in­nych par.

Dosyć częstym zjawiskiem tego gatunku jest poligamia, po­legająca na tym, że samiec ma kilka partnerek. Po opierzeniu mło­dych rodzinki pozostają przez krótki czas w pobliżu gniazda. Mucho­łówka białoszyja jest ptakiem wędrownym, odlatuje do środkowej i zachodniej Afryki w końcu sierpnia i we wrześniu.

Samiec muchołówki białoszyjej w upierzeniu godowym ma biały spód ciała i czarny wierzch. Cechy odróżniające samca tego gatunku od muchołówki żałobnej to szeroka, biała obroża na szyi, biała plama na kuprze i większe białe plamy skrzydłowe ? biały kolor zaczyna się na trzeciej, a kończy na piątej lotce pierwszego rzędu.

Ponadto druga lotka pierwszego rzędu jest zwykle dłuższa od piątej, natomiast u muchołówki żałobnej krótsza. Szata spoczynkowa samca jest szarobrązowa, jak u samicy. Jaja muchołówki białoszyjej są niebieskozielone, podobne do jaj muchołówki żałobnej.

Muchówka białoszyja

Muchówka białoszyja

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *