Pokrzewka jarzębata

Pokrzewka jarzębata zamieszkuje półotwarte tereny z gęstymi krzewa­mi, zagajnikami lub pasmami zadrzewień na polach, jak również za­drzewione brzegi rzek i jezior oraz skraje lasów. W przeciwieństwie do gatunków pokrewnych: piegży, cierniówki i pokrzewki ogrodowej, unika sąsiedztwa osiedli ludzkich.

W porównaniu z innymi pokrzewkami jest ubarwiona nietypowo oraz ma żółte tęczówki, co dodatko­wo nadaje jej charakterystyczny wygląd. Jest agresywna w stosunku do innych ptaków w obrębie własnego terytorium, szczególnie w okresie wychowywania młodych. Z zimowisk powraca na początku maja. Okres lęgowy trwa od maja do czerwca.

Śpiew samca przypo­mina pieśń pokrzewki ogrodowej, lecz jest krótszy. Sporadycznie włącza szorstkie ?errr”.

Gniazdo pokrzewki jarzębatej można spotkać w miejscach wys­tępowania dzierzby gąsiorka, a więc w miejscach, które zwykle nie są zasiedlane przez inne ptaki śpiewające. Gniazdo jest umieszczone w nasłonecznionych miejscach, blisko ziemi. Jest zdecydowanie więk­sze niż gniazda innych pokrzewek i uwite głównie z suchych źdźbeł traw i korzeni oraz wyłożone włosiem i wełną roślinną. Oboje rodzice wysiadują 5?6 szaro nakrapianych, zielonkawych lub żółtawych jaj przez 14?15 dni. Często wysiadują jajo kukułki. Na początku okresu lęgowego pokrzewka jarzębata bardzo łatwo porzuca gniazdo, jeśli jest czymkolwiek zaniepokojona. Pisklęta pozostają pod opieką przez 14?16 dni, później razem z rodzicami koczują po okolicy. Pokrzew­ka jarzębata nie wyprowadza drugiego lęgu.

Pokrzewka jarzębata jest ptakiem wędrow­nym. W sierpniu odlatuje do wschodniej Afryki.

Ptak ten jest jedną z największych pokrzewek. Samiec ubarwieniem przypomina kukułkę lub jastrzębia. Ma ciemnoszary grzbiet, jasne boki i jasny spód z szarymi, poprzecznymi prążkami. Samica różni się od samca mniej wyraźnym prążkowaniem spodu.

Młode przypominają samicę i mają słabo prążkowany lub jasnobarwny spód ciała. Ich oczy są ciemne. Młode w gnieździe można rozpoznać po pomarańczowej, żółto obrzeżonej paszczy i dwóch ciemnoszarych, podłużnych plamach na języku, rozmytych na brzegach. Mają one ciemnoszare nogi, podczas gdy młode dzierzby gąsiorka mają nogi jasne aż do czasu opierzenia się.

Pokrzewka jarzębata występuje w środkowej i wschodniej Europie oraz w kierunku wschodnim aż po Mongolię. W naszym kraju jest nielicznym gatunkiem lęgowym niżu.

Pokrzewka jarzębata

Pokrzewka jarzębata

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *