Przepiórka

Przepiórka wygląda jak minia­tura kuropatwy.

Ptak ten bardzo szybko osiąga dojrzałość płciową – w wieku 10 tygodni.

Przepiórka występuje w Eurazji.

Samica przepiórki składa 7-16 jaj, sama je wysiaduje i wodzi pisklęta, które w wieku 10 tygodni mogą już zakładać własne rodziny.

Ptak ten żyje na polach, gdzie wpraw­dzie łatwo skryć się w zbożu bądź w zielonce – już wyrośniętych w dobie jej lęgów – lecz pełno tam rozlicznych groźnych mięso­żerców.

Zarówno wysiadująca matka, jak żwawe, lecz nielotne pisklęta są narażone na atak li­sa, tchórza, łasicy, węży, rabusiów przestworzy lub nawet chomika. Dlatego wysiadywanie trwa tylko 16 dni – najkrócej spośród wszyst­kich kuraków.

Pisklęta, początko­wo wodzone przez matkę, wkrótce się usamodzielniają. Bardzo szyb­ko dojrzewają i jeszcze w tym sa­mym sezonie odbywają lęgi.

Przepiórka od wojny staje się coraz rzadsza w Polsce. Przyczyną jest stosowanie pestycydów: owadzi pokarm staje się mniej dostępny, a w dodatku za­truty.

Widujemy ją rzadko, pomy­kającą w zieleni zbóż i łąk. Częściej słychać jej ostry, trzysylabowy po­krzyk, który przyrodnicy i myśliwi nazywają biciem, a rolnicy tłuma­czą: Pójdź-cie-żąć.

Ptak ten niechętnie podrywa się do lotu. A jednak mimo krótkich skrzydeł trawersuje w drodze na zimowisko Morze Śródziemne.

Przepiórka

Przepiórka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *