Rybołów

Rybołów to jedyny ptak drapieżny polujący wyłącznie na ryby.

Długość rybołowa to 55-60 cm; siąg 145-160 cm. W locie spód jasny, skrzydła długie, wąskie, lekko zgięte.

Rybołów to ptak gniazdowy Europy Wschodniej, Północnej i Środkowej na wschód od Łaby; na zachód od niej jedynie osobniki przelotne. Rybołów gnieździ się na wysokich drzewach nad większymi jeziorami i powoli płynącymi rzekami o czystych wodach. W Polsce od marca do października.

Wypatrując zdobyczy lata nad wodą lekko uderzając skrzydłami, często zawisa w locie trzepocącym. Ze złożonymi skrzydłami i wyciągniętymi do przodu szponami pikuje do wody i chwyta upatrzoną rybę. Gniazduje pojedynczymi parami, wyprowadza jeden lęg w roku, wysiaduje jaja 39 dni. Pisklętami opiekują się oboje rodzice przez 53 dni na gnieździe i 30 poza nim.

 Rybołów
Rybołów

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *